Liv Behandelingen


De eerste Liv Behandeling bestaat uit twee delen. Hiervoor worden twee aparte afspraken in een afstand tussen de 3 en 6 weken ingepland.

Tijdens het eerste gedeelte van de eerste Liv Behandeling vindt een energetische reiniging plaats, die nodig is, om tot de diepere lagen voor te kunnen dringen. Deze reiniging brengt ook de meest beperkende overtuigingen en de energetische vervuilingen en stagnaties in iemands systeem aan het licht en ruimt deze op.

Omdat we in de eerste 20 jaar van ons leven het meest ontvankelijk zijn voor de meningen en projecties van anderen, wortelen zich overtuigingen in deze leeftijd bijzonder diep in ons. Deze overtuigingen gaan vervolgens een eigen leven leiden. Hierdoor herhalen zich bepaalde situaties steeds weer, zonder dat we daar bewust voor kiezen. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld gepest of onderdrukt worden, in onzekerheid, zich buitengesloten voelen of de dwang om te controleren. We zitten dan vast in vicieuze cirkels. Door de overtuigingen te ontladen kunnen ook de vicieuze cirkels doorbroken worden.

Het tweede deel van de Liv Behandeling is tevens de gewone Liv Behandeling. Dan gaan we de diepte in en kunnen we werken aan thema's zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, slaapstoornis, angsten, depressie, verslaving, lichamelijke klachten of misbruik. We gaan naar de kern van waarom dit thema in je leven is opgedoken. Alleen daar kan het ontladen worden.

Hoe gaat dit in z'n werk?


De behandeling vindt zittend en zonder fysieke aanraking plaats. Tijdens het werken heb ik mijn ogen gesloten, daarna vertel ik steeds, wat ik gezien en ontladen heb. Dan kun je vragen stellen of het gezegde aanvullen. Voel je vrij om mee te schrijven of de behandeling met je mobiel op te nemen.
Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 60 en 90 minuten.

De eerste tweedelige Liv Behandeling kost € 150.-, daarna zijn alle Liv Behandelingen € 120,-.

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?


De methode is effectief en werkt snel door. Afhankelijk van hoe diep en gelaagd een blokkade is zijn er gemiddeld tussen de één en vijf Liv behandelingen nodig om een thema met al zijn lagen uit het systeem te verwijderen. Soms is met één enkele Liv behandeling al het gewenste effect bereikt.

Wil je iemand blij maken met een Liv Behandeling? Geef een cadeaubon! Zo werkt het.

Gratis kennismaken


Als je graag wilt weten wat ik bij jouw specifieke klacht voor jou kan betekenen, neem dan alsjeblieft contact met me op! Per telefoon of e-mail kan ik je vragen beantwoorden. Ook is er een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek van een half uur mogelijk.