Voor bedrijven

Bedrijven zijn net als mensen een gesloten en complex organisme. Net als lichaam, emoties en geest bij een mens, moeten in een bedrijf de werknemers, de leiding en de visie in evenwicht zijn, wil een bedrijf het optimale halen uit de mogelijkheden. Net als in een menselijk organisme kunnen er knelpunten en blokkades ontstaan.
Ook een organisatie bestaat uit verschillende lagen. Er is het fysieke functioneren (de 'cellen' en diens structuuropbouw in een organisatie), de emotionele beleving (hoe verhouden de werknemers in de organisatie zich tot elkaar, horizontaal; wat is de relatie tussen directie en de werknemers, verticaal), het ego (vasthouden aan oude structuren, gebaseerd op illusie en angst), het intellect (het beleid), de geest (de visie) en de ziel (het hogere doel; waar doen we het voor?).

Als er in een van die lagen knelpunten ontstaan wordt letterlijk de energiestroom geblokkeerd en ontstaat stagnatie. Waar geen energie stroomt, kan niets bloeien en groeien. Oorzaak zou kunnen zijn dat de visie niet goed is doorvertaald naar de werknemers, dat de werknemers zich niet serieus genomen voelen, intriges of jaloezie onder elkaar bestaat, onenigheid tussen beleidsmakers en directie en nog veel meer. Als dit niet direct gezien en verholpen wordt, ontstaat onbemerkt een blokkade. Die uit zich uiteindelijk op een heel ander vlak dan de oorzaak zelf, net als een lichamelijk symptoom nog niets over de oorzaak verklaart.

`Creëren is beter dan genezen.’
Barbara Hand Clow


Als je te dichtbij staat, zie het soms niet meer. Op zo'n moment kan een blik van buiten de nodige inzichten geven en een uitkomst bieden. Door mijn gave en kennis kan ik een organisatie 'lezen'. Dat houdt in dat ik de knelpunten kan zien, zonder elke medewerker apart te interviewen of wekenlang rapportages te bestuderen.

Traject


Vervolgens kunnen we direct aan de slag gaan. Steekwoorden hierbij zijn:
Aandacht geven aan wat aandacht nodig heeft;
Belichten wat nu ongezien is;
In beweging brengen wat nu stagneert;
Inspireren waar onwil of ongeïnteresseerdheid heerst;
Vinger op de zere plek leggen;
De 'rotte appels' aanwijzen, die niet mee willen in de flow;
Training voor de zwakste schakel.

Elke cel van het menselijk lichaam draagt oeroude codes en overtuigingen in zich. Elke werknemer, elke taak weerspiegelt de geest van de onderneming. Als de visie gedragen wordt door elke daad, ontstaat er een enorm krachtveld naar buiten toe en brengt interne inspiratie en enthousiasme tot ongekende hoogte.

Elke schakel draagt de visie van het geheel.

Resultaten zijn ondermeer een krachtige en succesvolle onderneming, enthousiaste en gemotiveerde medewerkers en minder ziekteverzuim (ziekte ontstaat door weerstand).

Maak van je bedrijf of organisatie een pulserend en sterk geheel! Neem contact met me op en laat je in een kennismakingsgesprek verrassen door een effectieve nieuwetijdse aanpak! Ik verheug me op de samenwerking!